Cultura Familjehem AB

Familjehem för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Ett projekt med uppdaterad design och nytt publiceringssystem.

Cultura Familjehem AB på datorskärm
Datorskärm fot
Cultura Familjehem AB på mobiltelefon

Cultura Familjehem AB är ett företag etablerat i Kalmar. De söker ständigt familjer som vill vara familjehem åt barn som av någon anledning inte kan bo hos sina föräldrar. De vill vara en seriös aktör på marknaden, i kontrast mot oseriösa lycksökare.

Citat Devonera överträffade våra förväntningar. En sådan hög servicegrad önskar jag att man kunde se oftare hos leverantörer. Vi är stormförtjusta över vår nya hemsida och har redan noterat en betydande förbättring i vår ranking på Google samt över besöksfrekvensen. Vi har under hela processen fått en frekvent återkoppling hur arbetet fortskridit och därmed fått möjlighet att vara delaktiga under arbetets gång. Vi lämnar våra bästa rekommendationer till Devonera.
Christian Franzén
Christian Franzén

När vi besökte webbplatsen för första gången var intrycket blandat. Både logotyp och layout kändes bra, men vi tyckte att det fanns en del att förbättra gällande användbarhet, design, sökmotoroptimering och publiceringssystem. Nedan kan ni se resultatet.

Före

Cultura familjehem AB - Före
Visa hela bilden

Efter

Cultura familjehem AB - Efter
Visa hela bilden

Rapport gav uppdraget

Då vi såg förbättingspotential för webbplatsen skrev vi ihop en rapport problem och förbättringsförslag. Det resulterade i ett nio sidor långt dokument. Efter detta fick vi uppdraget att bygga en ny webbplats från grunden, i ett nytt publiceringssystem.

Byte av publiceringssystem

Av flera anledningar, som vi kommer att gå igenom, valde vi tillsammans med kunden att byta publiceringssystem. Tidigare hade de Wix och vi bytte till Kirby. Med Wix kan man skapa webbplatser utan att kunna programmera. Med Kirby krävs programmering för att skapa utsidan, men det finns fortfarande ett admin-gränssitt för att ändra texter och bilder.

Sökmotoroptimering

Det finns mycket man kan göra inom sökmotoroptimering. Vi går igenom några av de förändringar som gjorts i förhållande till sin gamla webbplats.

Javascript till HTML

Mycket av det man såg på webbplatsen genererades av javascript. Sökmotorerna har en historik av att ha problem att läsa webbplatser som är för javascript-tunga. Wix säger själva att de är sökmotorvänliga. Trots detta visar tester att webbplatser gjorda med Wix generellt sätt rankar sämre. Källa: https://youtu.be/VR9CUVXy_Eo

Ökad hastighet

Google Pagespeed klagade över att den gamla webbplatsen var långsam. Efter bytet av Wix till Kirby blev den betydligt snabbare än tidigare.

Cultura Familjehem AB - Hastighet

Bilder

Många bilder saknade tidigare alt-attribut och vissa bilder var satta som bakgrundsbilder då de egentligen borde vara bilder. På den nya webbplatsen är alla bilder som ska vara bilder riktiga bilder och det är möjligt att sätta alt-attribut på alla bilder på webbplatsen.

Användbarhet

Typsnitt

För att maximera läsbarheten bytte vi ut typsnittet till Poppins.

Menyn

På den gamla webbplatsen användes rullgardinsmenyer. För att förbättra användbarheten används på desktop något som påminner om ett flik-system. Både det aktiva menyvalet och menyvalets förälder markeras för att göra det tydligt vart man befinner sig i hierarkin.

Bildspelet

På den gamla webbplatsen fanns ett bildspel som automatiskt bytte bild efter en viss tid. Bildspelet låg med på alla webbplatsens sidor. Problemet med detta är att man hade svårt att se att man bytt sida då texten låg längre ner.

För att lösa problemet med bildspelet bytte vi ut det mot statiska bilder. Varje sida har sin egen unika topp-bild för att skapa en unik känsla för varje sida.

Innehåll

Bilder

Den nya webbplatsen krävde fler bilder än den tidigare. Vissa bilder var bra redan från början så en del finns fortfarande kvar. De bilder vi lagt till är gratis och finns på Pixabay.

Texter

Vi skriver inte själva några texter. Det som saknades på många sidor var korrekt rubrikssättning. Det vi gjorde här var att informera om vikten av rubriker och hur de enkelt kan sättas i admin.

Resultatet av detta blev mer lättlästa texter som är bättre för både användare och sökmotorer.

Blogg

På den gamla webbplatsen fanns ingen blogg. Däremot fanns en aktuellt-sektion. Med den nya webbplatsen finns möjlighet att besöka varje artikel, men även navigera sig enkelt mellan dessa. Det gör att det går att skriva längre artkilar och webbplatsen blir rikare på innehåll.

Samarbetet med kunden

För att arbeta optimalt krävs att samarbetet fungerar väl och att kommunikationen är bra. I det här fallet tycker vi att det varit jättebra. Vi har fått snabb respons på det vi har skickat och vi har haft bra diskussioner kring där det finns fler än en självklar väg att gå.

Vi har också upplevt att de tyckt att samarbetet har fungerat väl. Vi skickar alltid en sammanfattning via e-post med vad som har gjorts och hur lång tid det har tagit. Att vara helt transparant med både vad man gör, vad det kostar och vad man tycker, tror vi lönar sig i längden.

På sin webbplats skriver de så här:

Vi tackar Jens på Devonera för ett fantastiskt väl utfört arbete.

Kostnad

20 000 - 25 000 SEK (exkl moms).
Beräkningen är individuell för just den här webbplatsen.

Fler referenser

Kontakta oss

Oavsett om du har frågor, eller om du vill ha ett offertförslag så kan du kontakta oss.