Programmering

Vi programmerar webbplatsen för datorer, mobiler och plattor, med både användare och sökmotorer i åtanke.

Programmerings-språk

Om du inte är tekniskt insatt så kan det här med programmerings-språk vara svår att förstå. Du behöver egentligen inte förstå den. Om du behöver en webbplats, så bygger vi den åt dig och sköter den svåra biten.

Laptop

Om du varken har intresse eller kunskap kring programmering kan du hoppa över informationen nedan.

Server- och databasspråk

PHP

Server-språket vi använder oss av är PHP. Det är ett av världens vanligaste serverspråk och många av de populra publiceringssystem som finns idag bygger på det. Det går att bygga objekt-orienterat, men för mindre projekt klarar man sig långt genom att bara använda klasser och funktioner.

Server

MySql

Det går absolut att bygga webbplatser helt utan databas. Om ni behöver skapa ett större projekt, eller om det behövs prestandakrävande relationer, rekommenderar vi att lagra informationen i en databas. Databasen vi använder är MySQL och språket för att göra anropen är SQL.

HTML och CSS

HTML

Alla webbplatser bygger på någon form av HTML-kod. Det vi har i åtanke när vi bygger webbplatsen är att inte använda för många element i onödan men också att använda rätt typ element på rätt ställe. Det kan göra det enklare för både användare och sökmotorer.

CSS

När man använder CSS förklarar man för webbläsaren vad webbplatsen ska ha för layout och design. Vi beskriver vart elementen ska ligga och hur de ska se ut. Exempelvis bestäms färger, typsnitt och marginaler.

Designbok och laptop

SCSS (Sass)

För att få extra funktioner i CSS, kan man använda Sass (SCSS). Om man använder exempelvis Gulp kan man ställa in så att när man sparar kompileras Sass-koden till CSS. Det går också att med Gulp i samma veva slå ihop och minifiera CSS-koden så att den blir mindre och snabbare att läsa in. Snabbhet uppskattas av både användare och sökmotorer.

Javascript

Javascript

Om HTML och CSS är till för att hantera ytan av webbplatsen i webbläsare, är Javascript språket som tillför funktioner. Javascript kan också kommunicera med en server med hjälp av Ajax.

jQuery

För ett antal år sedan användes jQuery mer än vad det gör idag. Det beror på Javascript inte alltid haft de funktioner som krävs för att på ett enkelt sätt lösa ett problem. jQuery klev in som en räddare i nöden och många använde detta bibliotek. Nu för tiden har Javascript det mesta av det viktiga som jQuery har vilket innebär att man i många fall kan klara sig utan jQuery. Fördelen med att inte använda jQuery är att det blir mindre kod att läsa in och en något snabbare webbplats.

jQuery

Vue

Ramverket Vue är egentligen mest fördelaktigt när man bygger lite mer avancerade webbapplikationer. Då kan det vara kraftfullt och spara tid. Att bygga vanliga webbplatser i Vue när man inte behöver är att krångla till det för mycket. En nackdel med Vue är att det kan vara knepigt att göra webbplatserna sökmotorvänliga.

Övriga språk

Markdown

Ett språk som har vuxit under senare år är Markdown. Istället för att skriva dokument som sedan sparas som HTML kan man använda Markdown. Koden blir mindre och betydligt mer lättläst. Om man verkligen behöver använda HTML så tillåter Markdown att man använder HTML också i samma dokument.

Json

Det här språket är skapat för att kommunicera data på ett enkelt sätt. Samtidigt blir filstorleken väldigt liten om man jämför med exempelvis XML. En styrka med språket är att det är inbyggt i både PHP och javascript så det är enkelt att skicka och ta emot Json-data mellan dessa språk.

Json

Yaml

Ytterligare ett språk för att ha hand om data. Skillnaden mot Json är att det är mycket lättare för en människa att läsa. Nackdelen är att det är svårare för en dator att läsa, vilket innebär att det inte kompileras lika snabbt som Json.

XML

Ännu ett språk för att hantera data. XML används främst för att skapa webbplatskartor och RSS-flöden, men kan även användas som ett rent data-format. Att använda det som ett rent data-format är ingenting vi rekommenderar eftersom det är mer svårläst än Yaml och långsammare har har mindre stöd än Json.

Relaterat